Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Golfmateriaal.be iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

F&D Company is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website of het e-mail programma van Golfmateriaal.be zouden voorkomen.

‘F&D Company’ informeert de klant dat haar site 'links' of 'hyperlinks' met andere sites kan bevatten (de verbonden sites). De klant aanvaardt dat ‘F&D Company’ zich van elke aansprakelijkheid vrijstelt met betrekking tot de inhoud die verschijnt op een verbonden site of elk product of dienst waarnaar de verbonden site verwijst. De verbonden site is beheerst door een operator die onafhankelijk is van ‘F&D Company'.

In het geval dat bij een product een foutieve prijs of onjuiste informatie wordt vermeld, ten gevolge van een schrijffout, een foutieve voorlichting door de leverancier van het product of externe factoren, houdt Golfmateriaal.be zich het recht voor uw bestelling van deze producten te weigeren of te annuleren. In het geval er reeds betalingen door u werden gedaan, zullen deze bedragen door Golfmateriaal.be aan u worden terugbetaald.

Indien U nog vragen of opmerkingen heeft m.b.t. deze disclaimer van Golfmateriaal.be neemt U dan a.u.b. contact op met ons via contact@thegolfcompany.be.

 

Sportieve groeten, 

The Golf Company